Beweegmakelaar en -coach

In Hengelo heeft Wijkracht een beweegmakelaar en een beweegcoach. De beweegmakelaar heeft een coördinerende, verbindende en regisserende rol en houdt zich bezig met gezonde leefstijl (samenwerkings) programma’s van Wijkracht en werkt samen met de gemeente, sportverenigingen en sportorganisaties aan een gezonde leefstijl voor inwoners. De beweegcoach heeft een uitvoerende rol binnen het totaalprogramma aan activiteiten op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl.  

In het kort 

 • Wij richten ons voornamelijk op de inwoners uit de wijk, spelen in op vragen, signalen en behoeften en zetten deze om in concrete acties. Daarnaast ondersteunen wij collega's waar nodig. Ook houden wij ons bezig met netwerken, ondersteuning en zijn we aanwezig op de hoofdlocaties in de wijk.  
 • We richten ons vooral op de voorbereiding en uitvoering van een aantal specifieke (gezonde leefstijl) projecten. Daarnaast geven wij (waar gewenst/nodig) ook voorlichting over het algemene beweegaanbod in Hengelo. De voorlichtingen geven wij aan diverse doelgroepen en op verschillende locaties.  
 • We zijn aanwezig op verschillende locaties in de wijken. Hier kunnen inwoners terecht met vragen op het gebied van sporten, bewegen en gezonde leefstijl. Verder organiseren we laagdrempelige beweegactiviteiten verspreid over Hengelo. 

Cursussen

Met cursussen geven wij inwoners de kans om in een aantal weken een gericht programma te volgen dat bijdraagt aan beter in je vel zitten. De cursussen die wij bieden zijn: 

 • Cursus Empowerment: Empowerment is een cursus voor mensen die willen werken aan zelfvertrouwen en zelfinzicht om zo (beter) mee te kunnen doen in de maatschappij. De cursus is voor mensen die moeite hebben met taal (laaggeletterdheid en/of een migratieachtergrond). 
 • Cursus Voel je goed: Gezondheidscursus voor volwassenen die laaggeletterheid zijn en/of een     migratieachtergrond hebben en willen werken aan een gezonder gewicht.

 

Projecten

De projecten waar wij bij betrokken zijn:

 • Gecombineerde Leefstijl Interventie: Betrokken bij de (door)ontwikkelingen rondom de Gecombineerde Leefstijl Interventie / preventieakkoord. Het voeren van intakegesprekken (GLI minima) en het geven van voorlichting over het beweegaanbod. 
 • Hengelo in Beweging voor statushouders: Sporttraject voor statushouders dat bestaat uit twee fases. Fase 1: sporten in groepsverband en fase 2: vrijwilligers / buddy’s begeleiden statushouders naar een passende (sport) activiteit.
 • Wereldmeiden  / Wereldgozers: Maatjesproject waarin een divers samengestelde groep meiden al sportend hun netwerk voor elkaar ontsluiten en van elkaars leven en achtergrond leren. Maatschappelijke dienst tijders (i.s.m. opleiding sporten en bewegen van het ROC van Twente) sporten een half jaar lang 1 keer per week samen met meiden met een vluchtelingachtergrond.   
 • Wandelgroepen: Laagdrempelige manier van bewegen en elkaar ontmoeten onder begeleiding van een wandelvrijwilliger.
 • Wandelchallenge​​​​​​​: Mensen (meer) laten bewegen onder begeleiding van een professioneel trainer. In 12 weken worden deelnemers begeleid om na 12 weken één uur te kunnen wandelen middels groepstrainingen en indivuele opdrachten.
 • Sport- en cultuuractiveiten 2022: Wijkracht is betrokken bij het organiseren van sport- en cultuuractiviteiten in 2022. In     samenwerking met de cultuurmakelaar, de sociaal activeringsmakelaar en andere partijen     organiseren we leuke, laagdrempelige beweeg- en culturele acitvitieten met als doel mensen     kennis te laten maken met sporten, begwegen, kunst en cultuur. 
 • Sportcarrousel special olympics 2022: Ter voorbereiding op de Special Olympics 2022 wordt er een sportcarrousel georganiseerd waar Wijkracht bij betrokken is. De sportcarrousel laat mensen met een beperking kennis maken met G-sport en passend sporten. Informatie hierover volgt. 
 • Intermediair Sport – en cultuurfonds / Kindpakket: Wijkracht is intermediair voor het sport- en cultuurfonds. 


Voor vragen en ondersteuning op het gebied van sport, bewegen en gezond leven kunnen inwoners van Hengelo en samenwerkingspartners bij ons terecht. Wij kijken en denken graag mee en ondersteunen waar nodig.  

 

Wijkracht bij jou in de buurt

Wij bieden ondersteuning in vijf Twentse gemeenten. Op de kaart hiernaast zie je waar Wijkracht aanwezig zich. Klik op de gemeente van jouw keuze en je ziet welke ondersteuning wij bieden. 

Contact

Je bent van harte welkom bij Wijkracht in Borne, Dinkelland, Haaksbergen, Hengelo en Oldenzaal. Voor meer informatie over Wijkracht en het maken van afspraken bel je met Wijkracht op nummer 088 – 945 57 22 (lokaal tarief), stuur je een e-mail naar info@wijkracht.nl of maak je gebruik van het contactformulier of de chatknop hier op de website.

Mijn vraag of opmerking...