Ouderenwerk

Welzijn Ouderen Hengelo (WOH) is onderdeel van Wijkracht en een netwerkorganisatie bij uitstek. Samen met andere (lokale) organisaties richt WOH zich erop dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven en wonen met een zo optimaal mogelijk welzijn. Uitgangspunt hierbij is dat ouderen zolang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen behouden ook als men gebruik maakt van zorg en dienstverlening.

Eigen leven
Centraal in de visie van WOH staat het welbevinden van de ouderen in het eigen leven en de eigen leefsituatie. De vraag van ouderen, zowel collectief als individueel, is leidend. WOH gaat uit van de kracht en de mogelijkheden van ouderen. De ondersteuning is dan ook gericht op het bevorderen van de zelfwerkzaamheid en participatie van ouderen.

Samenwerking
Juist door samenwerking kan de vraag van de oudere zo goed mogelijke worden beantwoord en een zo compleet mogelijk voorzieningenpakket worden gerealiseerd. Lokale partners komen we tegen als opdrachtgever en als samenwerkingspartner.

Informatie
WOH brengt regelmatig een informatieboekje uit voor ouderen en mantelzorgers. De editie van 2017-2018 vindt u hier.

De website www.informatiewijzerhengelo.nl biedt daarnaast altijd actuele informatie en contactgegevens voor iedereen in Hengelo. 

Wat doet WOH?WOH heeft in de loop der jaren veel producten ontwikkeld. Daarbij is steeds ingesprongen op de maatschappelijke ontwikkelingen. Het werk is in drie hoofditems op te delen:

> Informatie en advies, met producten zoals het Zorgloket; de informatie wijzer en het preventief huisbezoek, (speciale aandacht voor Turkse en Suryoye gemeenschap)
> Ondersteuning en activering: ouderenadviseur (ook Turks en Aramees), het Alzheimer Cafe, Bezoekdienst Weduwen en weduwnaars, sport/bewegen, preventieve cursussen
> Wijkaanpak en samenlevingsontwikkeling: tal van ontmoetingsmogelijkheden in de wijk, dagbesteding, deelname aan wijkoverleg en wijkserviceteams, ouderenpanels

Het zomerprogramma Blij(f) Actief! is een mooi voorbeeld van één van de vele diensten die het ouderenwerk biedt.

Voor wie?
WOH legt prioriteit bij de doelgroep ouderen in een (potentieel) kwetsbare positie. Uit onderzoek blijkt dat bij onbalans in de levensdomeinen een kwetsbare situatie kan ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld door de beperkingen die het ouder worden met zich mee brengt; mensen met een hogere leeftijd zijn een risicogroep.

De doelgroepen waarop we ons richten zijn:

> zelfstandig wonende ouderen
> familie en mantelzorgers
> vrijwilligers die met ouderen werken
> organisaties en overheidsinstellingen die voor ouderen werken

Visie
Het kennisteam Ouderen heeft kernwaarden geformuleerd die dienen als leidraad/ankerpunt voor de werkers die zich richten op ouderen, gevat in de Visie Wijkracht Ouderen. Bekijk hier het document

Meer weten over WOH?
Bekijk onderstaande video.

Ouderenwerk

Welzijn Ouderen Hengelo (WOH) is onderdeel van Wijkracht en een netwerkorganisatie bij uitstek. Samen met andere (lokale) organisaties richt WOH zich erop dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven en wonen met een zo optimaal mogelijk welzijn. Uitgangspunt hierbij is dat ouderen zolang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen behouden ook als men gebruik maakt van zorg en dienstverlening.

Eigen leven
Centraal in de visie van WOH staat het welbevinden van de ouderen in het eigen leven en de eigen leefsituatie. De vraag van ouderen, zowel collectief als individueel, is leidend. WOH gaat uit van de kracht en de mogelijkheden van ouderen. De ondersteuning is dan ook gericht op het bevorderen van de zelfwerkzaamheid en participatie van ouderen.

Samenwerking
Juist door samenwerking kan de vraag van de oudere zo goed mogelijke worden beantwoord en een zo compleet mogelijk voorzieningenpakket worden gerealiseerd. Lokale partners komen we tegen als opdrachtgever en als samenwerkingspartner.

Informatie
WOH brengt regelmatig een informatieboekje uit voor ouderen en mantelzorgers. De editie van 2017-2018 vindt u hier.

De website www.informatiewijzerhengelo.nl biedt daarnaast altijd actuele informatie en contactgegevens voor iedereen in Hengelo. 

Wat doet WOH?WOH heeft in de loop der jaren veel producten ontwikkeld. Daarbij is steeds ingesprongen op de maatschappelijke ontwikkelingen. Het werk is in drie hoofditems op te delen:

> Informatie en advies, met producten zoals het Zorgloket; de informatie wijzer en het preventief huisbezoek, (speciale aandacht voor Turkse en Suryoye gemeenschap)
> Ondersteuning en activering: ouderenadviseur (ook Turks en Aramees), het Alzheimer Cafe, Bezoekdienst Weduwen en weduwnaars, sport/bewegen, preventieve cursussen
> Wijkaanpak en samenlevingsontwikkeling: tal van ontmoetingsmogelijkheden in de wijk, dagbesteding, deelname aan wijkoverleg en wijkserviceteams, ouderenpanels

Het zomerprogramma Blij(f) Actief! is een mooi voorbeeld van één van de vele diensten die het ouderenwerk biedt.

Voor wie?
WOH legt prioriteit bij de doelgroep ouderen in een (potentieel) kwetsbare positie. Uit onderzoek blijkt dat bij onbalans in de levensdomeinen een kwetsbare situatie kan ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld door de beperkingen die het ouder worden met zich mee brengt; mensen met een hogere leeftijd zijn een risicogroep.

De doelgroepen waarop we ons richten zijn:

> zelfstandig wonende ouderen
> familie en mantelzorgers
> vrijwilligers die met ouderen werken
> organisaties en overheidsinstellingen die voor ouderen werken

Visie
Het kennisteam Ouderen heeft kernwaarden geformuleerd die dienen als leidraad/ankerpunt voor de werkers die zich richten op ouderen, gevat in de Visie Wijkracht Ouderen. Bekijk hier het document

Meer weten over WOH?
Bekijk onderstaande video.