kennisontwikkeling

Wij geloven in een samenleving waarin mensen meedoen, meetellen en omzien naar elkaar. Ieder op zijn eigen wijze. Wij verbinden mensen met elkaar, met de wijk en/of met hun eigen kracht. We ondersteunen mensen kortdurend om weer in hun eigen kracht te komen.

Wij zetten ons in voor een samenleving en wij bouwen aan een organisatie die drijft op samenwerking, kennis en innovatie. Informatie is overal; op internet, bij inwoners, bij samenwerkingspartners en meer. Deze informatie gebruiken wij om ons te blijven ontwikkelen. We gebruiken de input ook om snel in te spelen op vragen en behoeften uit de maatschappij en overheid. Dit doen we met enthousiaste, betrokken en ondernemende mensen.  

Dat vinden wij Wijkracht! Lees hier meer over de visie van Wijkracht.

Visie Academie: Je leert al doende en al doende leer je!
De Wijkracht Academie biedt vanuit sociale zorg een platform om kennis en kennisontwikkeling mogelijk te maken. Het  lerend vermogen van de verschillende doelgroepen wordt gestimuleerd. De Wijkracht Academie draagt ertoe bij de krachten te bundelen. Daarbij gebruik makend  van bestaande krachten van bewoners, sociaal werkers, vrijwilligers en mantelzorgers. We helpen om deze krachten verder te ontwikkelen.

Kernwaarden zijn:
>> Kennisdeling/ wederkerigheid
>> Meedoen/ participatie
>> Samenwerken
>> Experimenteren

Samen weet & leer je meer
De Wijkracht Academie is volop in ontwikkeling. Samen met anderen geven we vorm aan de Academie. Zo heeft er in Hengelo een zogenoemd World Café plaatsgevonden. Hierbij gingen mensen vanuit hun eigen discipline brainstormen over het wat, waarom en hoe van de Academie. Bekijk hieronder ook het filmpje dat gemaakt is naar aanleiding van deze bijeenkomst. 

kennisontwikkeling

Wij geloven in een samenleving waarin mensen meedoen, meetellen en omzien naar elkaar. Ieder op zijn eigen wijze. Wij verbinden mensen met elkaar, met de wijk en/of met hun eigen kracht. We ondersteunen mensen kortdurend om weer in hun eigen kracht te komen.

Wij zetten ons in voor een samenleving en wij bouwen aan een organisatie die drijft op samenwerking, kennis en innovatie. Informatie is overal; op internet, bij inwoners, bij samenwerkingspartners en meer. Deze informatie gebruiken wij om ons te blijven ontwikkelen. We gebruiken de input ook om snel in te spelen op vragen en behoeften uit de maatschappij en overheid. Dit doen we met enthousiaste, betrokken en ondernemende mensen.  

Dat vinden wij Wijkracht! Lees hier meer over de visie van Wijkracht.

Visie Academie: Je leert al doende en al doende leer je!
De Wijkracht Academie biedt vanuit sociale zorg een platform om kennis en kennisontwikkeling mogelijk te maken. Het  lerend vermogen van de verschillende doelgroepen wordt gestimuleerd. De Wijkracht Academie draagt ertoe bij de krachten te bundelen. Daarbij gebruik makend  van bestaande krachten van bewoners, sociaal werkers, vrijwilligers en mantelzorgers. We helpen om deze krachten verder te ontwikkelen.

Kernwaarden zijn:
>> Kennisdeling/ wederkerigheid
>> Meedoen/ participatie
>> Samenwerken
>> Experimenteren

Samen weet & leer je meer
De Wijkracht Academie is volop in ontwikkeling. Samen met anderen geven we vorm aan de Academie. Zo heeft er in Hengelo een zogenoemd World Café plaatsgevonden. Hierbij gingen mensen vanuit hun eigen discipline brainstormen over het wat, waarom en hoe van de Academie. Bekijk hieronder ook het filmpje dat gemaakt is naar aanleiding van deze bijeenkomst.