Mantelzorgvrijwilligers

Zorgen voor een familielid, partner, vriend of buur is voor veel mensen heel gewoon. Dat doe je wanneer iemand ziek is of om andere redenen zorg en ondersteuning nodig heeft. Dit vraagt soms best veel van mantelzorgers. Niet alleen in tijd, maar ook mentaal en fysiek. Om mantelzorgers te ontlasten, bieden wij mantelzorgvrijwilligers. Vrijwilligers die helpen om de situatie te verlichten.

Kosten mantelzorgvrijwilliger
We vragen een kleine onkostenvergoeding voor de inzet van een mantelzorgvrijwilliger van € 1,00 per uur. Dit bedrag verrekent u rechtstreeks met de vrijwillig(st)er.

Behoefte aan inzet van een mantelzorgvrijwilliger? Bel naar het Zorgloket via 074 245 91 31 of stuur een mail naar mantelzorg@wijkracht.nl. 

Mantelzorgvrijwilligers

Zorgen voor een familielid, partner, vriend of buur is voor veel mensen heel gewoon. Dat doe je wanneer iemand ziek is of om andere redenen zorg en ondersteuning nodig heeft. Dit vraagt soms best veel van mantelzorgers. Niet alleen in tijd, maar ook mentaal en fysiek. Om mantelzorgers te ontlasten, bieden wij mantelzorgvrijwilligers. Vrijwilligers die helpen om de situatie te verlichten.

Kosten mantelzorgvrijwilliger
We vragen een kleine onkostenvergoeding voor de inzet van een mantelzorgvrijwilliger van € 1,00 per uur. Dit bedrag verrekent u rechtstreeks met de vrijwillig(st)er.

Behoefte aan inzet van een mantelzorgvrijwilliger? Bel naar het Zorgloket via 074 245 91 31 of stuur een mail naar mantelzorg@wijkracht.nl.