Buurtinitiatieven

Wat kunnen wij in het alledaagse leven voor elkaar betekenen? Aandacht hebben voor elkaar bevordert de onderlinge saamhorigheid. Samen maak je deel uit van een buurtgemeenschap.

Samenleven maakt de eigen buurt leefbaarder. Er ontstaan steeds meer initiatieven in buurten om hier vorm aan te geven. Er zijn bijvoorbeeld buurtapp groepjes, soms gericht op de veiligheid in de buurt, maar steeds vaker als middel om hulp aan elkaar te vragen of diensten aan te bieden en bijeenkomsten, georganiseerd om elkaar te ontmoeten of om de handen ineen te slaan om de woonomgeving opgeruimd te houden.

Meld ook uw initiatief!

U kunt uw buurtinitiatief aanmelden, zodat deze opgenomen kan worden in de informatiewijzer. Kijk daarvoor op www.informatiewijzerhengelo.nl. 

Voorwaarde voor een burenhulp initiatief is dat het met een gesloten beurs moet kunnen plaatsvinden, of tegen een kleine bijdrage voor de onkosten, bijvoorbeeld wanneer u samen eet.

Buurtinitiatieven

Wat kunnen wij in het alledaagse leven voor elkaar betekenen? Aandacht hebben voor elkaar bevordert de onderlinge saamhorigheid. Samen maak je deel uit van een buurtgemeenschap.

Samenleven maakt de eigen buurt leefbaarder. Er ontstaan steeds meer initiatieven in buurten om hier vorm aan te geven. Er zijn bijvoorbeeld buurtapp groepjes, soms gericht op de veiligheid in de buurt, maar steeds vaker als middel om hulp aan elkaar te vragen of diensten aan te bieden en bijeenkomsten, georganiseerd om elkaar te ontmoeten of om de handen ineen te slaan om de woonomgeving opgeruimd te houden.

Meld ook uw initiatief!

U kunt uw buurtinitiatief aanmelden, zodat deze opgenomen kan worden in de informatiewijzer. Kijk daarvoor op www.informatiewijzerhengelo.nl. 

Voorwaarde voor een burenhulp initiatief is dat het met een gesloten beurs moet kunnen plaatsvinden, of tegen een kleine bijdrage voor de onkosten, bijvoorbeeld wanneer u samen eet.