Missie & Visie

In uw eentje lukt het niet om een zwaar voorwerp te verplaatsen. Wanneer u de krachten bundelt of wanneer iemand u hulpmiddelen aanbiedt, dan gaat het vaak eenvoudig. Wijkracht Hengelo bundelt krachten en biedt ondersteuning.

Iedereen doet mee
Wij geloven in een Hengelose samenleving waarin mensen meedoen, meetellen en omzien naar elkaar. Ieder op zijn eigen wijze. Wij verbinden mensen met elkaar, met de wijk en/of met hun eigen kracht. We ondersteunen mensen kortdurend om weer in hun eigen kracht te komen.

Wij zetten ons in voor een Hengelose samenleving en wij bouwen aan een organisatie die drijft op samenwerking, kennis en innovatie. Informatie is overal; op internet, bij inwoners van Hengelo, bij samenwerkingspartners en meer. Deze informatie gebruiken wij om ons te blijven ontwikkelen. We gebruiken de input ook om snel in te spelen op vragen en behoeften uit de maatschappij en overheid. Dit doen we met enthousiaste, betrokken en ondernemende mensen. 

Dat vinden wij Wijkracht!

Signaleren
Met de inzet van drie wijkteams signaleren we vroegtijdig en werken we preventief. Daar waar mogelijk maken we gebruik van de eigen netwerken van burgers en vrijwilligers. 

Gespecialiseerde zorg
In enkele gevallen is gespecialiseerde zorg nodig. Soms zijn problemen omvangrijk of ingewikkeld en is gespecialiseerde hulp de beste oplossing. Dankzij korte lijnen en een groot netwerk zorgt Wijkracht er voor dat de juiste zorg geboden wordt.  

'Onze revolutie heeft ons geleerd dat mensen die elkaar de hand reiken, sterker zijn dan tanks.'
Corazón Aquino


 

 

Missie & Visie

In uw eentje lukt het niet om een zwaar voorwerp te verplaatsen. Wanneer u de krachten bundelt of wanneer iemand u hulpmiddelen aanbiedt, dan gaat het vaak eenvoudig. Wijkracht Hengelo bundelt krachten en biedt ondersteuning.

Iedereen doet mee
Wij geloven in een Hengelose samenleving waarin mensen meedoen, meetellen en omzien naar elkaar. Ieder op zijn eigen wijze. Wij verbinden mensen met elkaar, met de wijk en/of met hun eigen kracht. We ondersteunen mensen kortdurend om weer in hun eigen kracht te komen.

Wij zetten ons in voor een Hengelose samenleving en wij bouwen aan een organisatie die drijft op samenwerking, kennis en innovatie. Informatie is overal; op internet, bij inwoners van Hengelo, bij samenwerkingspartners en meer. Deze informatie gebruiken wij om ons te blijven ontwikkelen. We gebruiken de input ook om snel in te spelen op vragen en behoeften uit de maatschappij en overheid. Dit doen we met enthousiaste, betrokken en ondernemende mensen. 

Dat vinden wij Wijkracht!

Signaleren
Met de inzet van drie wijkteams signaleren we vroegtijdig en werken we preventief. Daar waar mogelijk maken we gebruik van de eigen netwerken van burgers en vrijwilligers. 

Gespecialiseerde zorg
In enkele gevallen is gespecialiseerde zorg nodig. Soms zijn problemen omvangrijk of ingewikkeld en is gespecialiseerde hulp de beste oplossing. Dankzij korte lijnen en een groot netwerk zorgt Wijkracht er voor dat de juiste zorg geboden wordt.  

'Onze revolutie heeft ons geleerd dat mensen die elkaar de hand reiken, sterker zijn dan tanks.'
Corazón Aquino